Zatmění Slunce 20. března 2015

V pátek 20. března v dopoledních hodinách nastane zatmění Slunce, které bude z území České republiky viditelné jako částečné. Po více jak čtyřech letech tak ve střední Evropě opět uvidíme jedno z nejúžasnějších astronomických představení, jaké se dá na pozemské obloze spatřit. Členové AsHaP proto přichystali pro veřejnost celou řadu pozorování a doprovodných programů.

Hvězdárna a planetárium Brno

bude pořádat velkolepé pozorování hned několika přístroji od 9:30 do 12:00 v případě přízně počasí. Maximum úkazu nastane přibližně v 10:45. Návštěvníci se mohou těšit i na pestrý večerní program od 17 do 21 hodin.

Hvězdárna a planetárium České Budějovice

pořádá pozorování částečného zatmění Slunce v jeho celém průběhu. Za jasného počasí budou moci návštěvníci využít dalekohledu v kopuli, na terase a k zapůjčení budou i sklíčka. V kinosále bude probíhat projekce tematických filmů a v závislosti na počasí přenos částečného zatmění Slunce z Hvězdárny Kleť či odjinud ze světa. V Českých Budějovicích průběh částečného zatmění Slunce začne v 9:35 a skončí v 11:56 SEČ. Největší část slunečního kotouče – téměř 73 procent – bude zakryta Měsícem během maximální fáze zatmění. Ta v Českých Budějovicích nastává v 10:44 SEČ.

Plakát - Pozorování zatmění Slunce na Hvězdárně České Budějovice

Pozorování zatmění Slunce na Hvězdárně České Budějovice

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

bude pořádat pozorování úkazu  od 9:30 do 12:00. Pozorování bude probíhat pomocí dalekohledů na terase a v jižní kupoli hvězdárny. Rovněž se můžete těšit na přednášku o úkazu a internetový přenos z jiných míst, kde je zatmění pozorovatelné jako částečné či úplné. Při nepříznivém počasí bude pouze program v kinosále.

Hvězdárna a planetárium Plzeň

připravuje pro veřejnost na pátek 20. března 2015 pozorování tohoto zajímavého úkazu. Pozorování se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka v Plzni od 9:30 do 12:00 hod. Na stanovišti bude k dispozici několik astronomických pozorovacích přístrojů, kterými bude možné sledovat průběh zatmění. Bude zde instalována mobilní meteorologická stanice, která během celého zatmění bude monitorovat změny vybraných meteorologických veličin, zejména změny v osvitu a teploty. Dále budou připraveny výstavní panely s ukázkami z několika pozorování úplných zatmění, kterých se pracovníci Hvězdárny a planetária Plzeň v minulosti zúčastnili. Odborní pracovníci naší organizace se budou snažit nejen zabezpečit pohled přes dalekohled, ale také podat výklad k úkazu a zodpovědět na případné dotazy.

Techmania Science Center Plzeň

V 3D Planetáriu bude zatmění Slunce věnován speciální program. V okolí planetária bude připraveno pro pozorování více typů dalekohledů. V projekčním sále digitálního 3D Planetária poběží mimo jiné živě komentovaná projekce věnovaná vysvětlení zatmění Slunce. V Techmania Science Center je možnost zakoupení speciálních brýlí pro bezpečné pozorování zatmění Slunce.

Plakát - Pozorování zatmění Slunce v Techmania Science Center Plzeň

Pozorování zatmění Slunce v Techmania Science Center Plzeň

Hvězdárna Domu kultury Uherský Brod

pořádá v pátek 20. 3. 2015 od 9 do 12 hodin pozorování částečného zatmění Slunce. Pozorovat se bude na dvou stanovištích, na hvězdárně nad městem a na prostranství před Domem kultury na Mariánském náměstí.
V případě nepříznivého počasí bude na hvězdárně promítáno internetové vysílání z míst s lepšími pozorovacími podmínkami. Kromě pozorování zatmění Slunce proběhne 20. 3. 2015 také zahájení provozu nového digitálního planetária vybudovaného v prostorách Domu kultury.

Plakát - Otevření planetária a pozorování zatmění Slunce na Hvězdárně DK Uherský Brod

Otevření planetária a pozorování zatmění Slunce na Hvězdárně DK Uherský Brod

Hvězdárna Valašské Meziříčí.

bude pro veřejnost otevřena V průběhu zatmění Slunce (od 9:00 do 12:00). Vlastní pozorování úkazu bude probíhat ze dvou stanovišť. K dispozici budou dalekohledy na fotosféru i na chromosféru tedy s filtrem H-alfa.Přímo na hvězdárně je také možné si zakoupit filtry na pozorování Slunce v ceně 20 Kč. Přijít může každý! Akce je určena pro školní výpravy, ale také pro jednotlivce.

Hvězdárna ve Veselí nad Moravou

připravuje pro veřejnost na pátek 20. března 2015 pozorování zatmění Slunce od 9:30 do 12:00. Na hvězdárně bude za příznivého počasí k dispozici několik astronomických pozorovacích přístrojů, kterými bude možné sledovat průběh zatmění. V přednáškovém sále hvězdárny budou na uvedené téma probíhat krátké cca 15 minutové informativní „přednášky“ dle zájmu veřejnosti.

Hvězdárna Vsetín

bude po celou dobu zatmění, tedy od 9:40 hodin do 12:00 hodin, otevřená pro všechny zájemce o jeho pozorování. K pozorování zde budou připraveny dalekohledy i vhodné filtry. Při zájmu školních tříd či jiných větších skupin návštěvníků by bylo lepší si pozorování na hvězdárně objednat dopředu. V případě špatného počasí se pracovníci hvězdárny budou snažit zprostředkovat on-line přenos průběhu zatmění z internetu.

Plakát - Pozorování zatmění Slunce na Hvězdárně Vsetín

Pozorování zatmění Slunce na Hvězdárně Vsetín

Hvězdárna Vyškov

pořádá pozorování částečného zatmění Slunce. Pokud bude přát počasí najdete nás od 10:00 na Masarykově náměstí ve Vyškově. Přijďte se zdarma podívat na tento vzácný úkaz speciálními dalekohledy pro pozorování Sluneční atmosféry. Na místě bude možnost zapůjčení nebo zakoupení ochranných brýlí pro pozorování Slunce – Neriskujte svůj zrak použitím improvizovaných filtrů. Pro zájemce možnost odborného výkladu od mladých astronomů z Masarykovy Univerzity. Akce se koná jen za příznívého počásí (Musí alespoň trochu svítit Slunce).

Plakát - Pozorování zatmění Slunce na hvězdárně Vyškov

Pozorování zatmění Slunce na hvězdárně Vyškov

Hvězdárna v Úpici

pořádá pozorování pro veřejnost od 9 do 12 hodin. Pozorovat se bude v kopuli hvězdárny historickým dalekohledem barona Krause a na střeše hvězdárny pomocí dalších přenosných přístrojů. Mimo samotné zatmění bude automatickým naváděním hlavního dalekohledu možné vyhledat i planetu Venuši a v sále hvězdárny se podívat na živý intenetový přenos úplného zatmění Slunce v pásu totality.

Hvězdárna Žebrák

Pozorování úkazu proběhne od 9:30 do 12:00. Zveme vás na společné pozorování nejvýznamnějšího zatmění Slunce v České republice v letech 2011 – 2026. Měsíční kotouč zakryje až 73% disku Slunce. V 9:30 bude pozorování předcházet seznámení s hlavními protagonisty úkazu – Sluncem a Měsícem.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář