Hvězdárna Vsetín – oddělení Muzea regionu Valašsko, p. o.

Jabloňová 231, 755 11 Vsetín
tel.: (+420) 571 411 819
e-mail: info(et)hvezdarna-vsetin.cz
web: http://www.hvezdarna-vsetin.cz
GPS: 49° 20′ 39.06″ N, 17° 59′ 46.57″ E

Vsetínská hvězdárna byla vybudována díky iniciativě členů místní pobočky Československé astronomické společnosti, která byla založena na podzim roku 1948. Slavnostní otevření hvězdárny proběhlo 30. července 1950. Od 1. ledna 2005 se pak stala součástí Muzea regionu Valašsko, příspěvkové organizace.

Již od počátku je činnost hvězdárny zaměřena především na vzdělávání a popularizaci astronomie, kosmonautiky a meteorologie. Jsou zde pořádány přednášky, besedy a exkurze pro veřejnost a zejména pro školy. Pracovníci zajišťují pozorování Slunce a ve večerních hodinách pozorování hvězdné oblohy. Dále připravují programy pro mladé zájemce o astronomii a kosmonautiku, kteří navštěvují zájmové kroužky a pracují v odborných sekcích.

Většina odborných aktivit hvězdárny je dnes spojena s výzkumem meziplanetární hmoty. Hlavně se zde pozorují meteory – vizuálně, radarově a nejnověji také pomocí kamery sítě CEMeNt.

V areálu hvězdárny jsou umístěny klimatologická stanice a stanice monitorující čistotu ovzduší, které patří Českému hydrometeorologickému ústavu.

Hvězdárna je pro návštěvníky otevřena každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin, kdy probíhají exkurze a pozorování Slunce. Večerní pozorování hvězdné oblohy se konají za příznivého počasí v úterý a pátek vždy krátce po setmění.

Napsat komentář